DET HÄR KAN VI HJÄLPA ER MED
Vi drivs av att göra värdeskapande projekt tillsammans med våra uppdragsgivare. Vi erbjuder bland annat inspirationsföreläsningar, workshops, coachning, utbildningar, projekt eller förändringsledning beroende på era behov och förutsättningar.
SÅHÄR ARBETAR VI
Vår iterativa arbetsprocess involverar användare, medarbetare och organisation genom hela utvecklingen och låter oss för varje steg få en djupare förståelse och på så sätt komma närmare en värdeskapande lösning. Processen är trattformad och vi börjar alltid brett och ser till hela kontexten innan vi smalnar av och går in på specifika lösningar.

Med ett utforskande förhållningssätt möjliggör vi för våra kunder att arbeta att våga göra misstag för att lära på djupet, att kliva ur sin expertroll och in i användarens upplevelse och se till att involvera de människor som berörs av utmaningen. Vi stöttar med övningar, verktyg och diskussioner för att våra uppdragsgivare ska kunna skapa mer värde för organisationen och deras användare.

I vårt arbete använder vi oss av olika kvalitativa och kreativa designverktyg för att bygga empati för människor och på så sätt skapa hållbara värdeskapande organisationer. Vi börjar ofta vårt arbete med att djupintervjua användare, kunder och intressenter för att förstå hur och varför de tänker, resonerar och agerar som de gör. I kombination med andra generativa researchmetoder och analysverktyg förstår vi ur kundens eller användarens perspektiv hur hen upplever mötet med en tjänst, en organisationen eller ett system och kan tillsammans med dem ta fram idéer på framtida lösningar och upplevelser. Vi arbetar hela tiden visuellt för att underlätta förståelse, interaktion och kommunikation under projektet. Lösningarna kan vara av olika karaktär och handla om allt ifrån personalens bemötande och nya digitala tjänster till grafisk kommunikation, det fysiska rummets utformande eller interna organisationsförändringar.
NÅGRA AV VÅRA UPPDRAG
Att skala upp tjänstedesign i verksamheten – Nacka kommun
Medborgarinvolvering för göra det enklare att resa kollektivt – Västtrafik
Ambitionen "Sveriges nöjdaste kunder inom kollektivtrafik" – Hallandstrafiken
Mot en mer kundcentrerad telekomindustri
Digitalisering av entreprenörsutbildning i Uganda – LiU Innovation, YoungDrive
Medborgarinvolvering i Skärholmen – Stockholm stad
Behovsdriven digitalisering för Socialstyrelsen
Förbättrat digitalt stöd för rådgivning i samskapande med medlemmar – Unionen