Vi är en erfaren tjänstedesignbyrå med fokus på samhällsnytta och hållbar förändring
VI ARBETAR MED TJÄNSTEDESIGN
Tjänstedesign, Service Design eller Design Thinking är en användarcentrerad utvecklingsmetod.  Det kan handla om utveckling av tjänster, erbjudanden, organisationer, viktiga samhällsfunktioner eller större ekosystem. Genom att involvera de människor som berörs under hela utvecklingsprocessen skapas relevans, engagemang och lojalitet.

Vi på Expedition Mondial har lång och gedigen erfarenhet av att bygga upp innovationsmetoder och utveckla tjänster inom en rad olika branscher. Idag fokuserar vi på att hjälpa våra uppdragsgivare med arbetssätt och metoder så att de själva kan utveckla verksamheten tillsammans med användare, kunder och medarbetare.  Vi hjälper till att skapa förutsättningar för kloka prioriteringar och investeringar och resultatet används ofta som underlag inför strategiskt viktiga beslut.
Ett typiskt tjänstedesignprojekt handlar om att förstå kunderna på djupet och att involvera dem i utvecklingen. På det sättet ser du till att den tjänst, det system eller den organisation du utvecklar utgår från kundens verklighet, att du skapar värde för kunden genom hela kundupplevelsen.

På Expedition Mondial erbjuder vi våra uppdragsgivare ett tryggt stöd och kompetens inom användarcentrerade projekt eller verksamhetsförändringar, utbildningar, förändringsledning och workshops men också coachning för att våra kunder ska ta vidare det användarcentrerade arbetet inom organisationen. Vi anpassar vårt arbete utefter våra uppdragsgivares behov, utmaningar och förutsättningar - vi sätter våra kunder i centrum.
Vad kan vi göra för er?
SÅ HÄR ARBETAR VI
NÅGRA KUNDCASES
Våra uppdragsgivare är vår viktigaste inspirationskälla och vi utvecklas ständigt tillsammans med dem. Ibland får vi förtroendet att arbeta länge med en uppdragsgivare, ibland får vi möjligheten att komma in när det som mest behövs. Läs och se vad vi gjort tillsammans med några av dem!
Vad har vi gjort för andra?
VI PÅ EXPEDITION MONDIAL
Vi som jobbar på Expedition Mondial har en gedigen erfarenhet av att bygga upp och vidareutveckla tjänstedesign inom en rad olika branscher. Vi trivs när vi får arbeta nära våra uppdragsgivare och utveckla arbetssätt och metoder tillsammans med dem.
Läs mer om oss
VI VILL LÄRA KÄNNA DIG!
Vi tycker om nya möten och vill gärna höra mer om dina tankar, idéer eller utmaningar - hör av dig så ser vi vad vi kan göra tillsammans!
Tack!
Oops! Något gick fel- prova igen