Tillbaka
Mot en mer kundcentrerad telekomindustri
2019
av Fredrik Bergfalk och Erik Widmark
Uppdraget handlade om: Service design, Business Design, Kundresor
Bakgrund: Vår kund är en av världens ledande leverantörer av informations- och kommunikationsteknik. Ca 40 procent av världens mobiltrafik går genom deras nätverk. Trots att tekniken i nätverken är oerhört avancerad är detta företag fast beslutet att utveckla lösningar som inte bara är tekniskt revolutionerande utan också intuitiva och lätta att använda.
Företaget har redan implementerat Agile som metod och är nu intresserade av att börja använda designtänkande som ett sätt att ta in kundernas perspektiv tidigare i utvecklingsarbetet.

Expedition Mondial har i samarbete med Designit under ett års tid stöttat denna telekomleverantör för att skapa en mer kundcentrerad utvecklingsmetod i syfte att överbrygga klyftan mellan kundens behov och kontext och ingenjörernas tekniska utveckling. Detta för att se till att man inte bara prioriterar att tackla rätt problem i sina backlogs, utan också lösa dem (utifrån kundens perspektiv) på rätt sätt.

I samarbetet har vi utvecklat och integrerat en kundcentrerad process som är skräddarsydd för organisationens unika förutsättningar. Arbetet har inkluderat att skapa en första version av kundcentreringsprocessen tillsammans med uppdragsgivaren, pilotat processen med riktiga kunder för att sedan vidareutveckla processen utifrån insikter om kundernas samt organisationens förväntan och förutsättningar. En målsättning med projektet har varit att skala upp det kundcentrerade arbetssättet inom organisationen, i syfte att ge mer effekt i större del av företaget. Så stor vikt har lagts på att utbilda organisationen i kundcentrerade tankesätt och verktyg samt att koppla det kundcentrerade arbetssättet till företagets befintliga utvecklingsprocess.
Bildgalleri