Tillbaka
Susanne Ringström
Tjänstedesigner & affärsutvecklare
Jag drivs av att arbeta med samhällsutmaningar och samskapa lösningar tillsammans med användare och intressenter.
Genom att använda service design och design thinking som metod och utgå ifrån djupa insikter om användarna, finns möjlighet att verkligen skapa hållbara lösningar som möter reella behov. Jag tror starkt på det förhållningssättet och arbetssättet! Jag drivs av att arbeta med samhällsutmaningar och samskapa lösningar tillsammans med användare och intressenter, parallellt med mitt arbete på Expedition Mondial bygger jag upp en social innovation kallad Möbelbiblioteket där visionen är att skapa mer hållbara konsumtionsbeteenden.
KONTAKTA MIG