Tillbaka
Karin Nybacka
Tjänstedesigner & affärsutvecklare
Min erfarenhet är att en kunddriven verksamhet är snabbfotad vid beslut, träffsäker vid nyutveckling och kostnadseffektiv. Det tar jag med mig in i arbetet tillsammans med uppdragsgivaren.
Mitt intresse för kunddriven affärsutveckling eller service design, grundar sig i den värdeökning och effekt vi får ut genom att involvera kunderna och verksamheten i utveckling av nya tjänster. Först då förstår vi kunderna på djupet och vilken förändring som ska till för att uppnå reell effekt. Återkommande citat från mina projektgrupper ”Du gör det svåra, enkelt och förståeligt” och ”Du får oss att våga mer” är det som ger mig arbetsglädje.
KONTAKTA MIG