Tillbaka
Trafikförvaltningen skyltar om- utifrån resenärers logik

Uppdragsgivare: Trafikförvaltningen, SL
Uppdraget handlade om: Kollektivtrafik, Kundresor, Kundupplevelse, Design thinking, Användarupplevelse, Medarbetarupplevelse
Bakgrund: När Citybanan öppnade skedde en omdirigering pendeltågstrafiken i centrala Stockholm med två nya pendeltågsstationer, Stockholm City och Stockholm Odenplan. Varje dag görs cirka 269 000 resor med pendeltågen och den nya 6 km långa pendeltågstunneln tillåter att kapaciteten fördubblas och att tågen kan gå tätare och punktligare. I och med att de nya pendelstationerna kopplas samman med befintliga tunnelbanestationer, kommer utmaningen för resenärerna att hitta inom och ut ur dessa stationer öka avsevärt. Expedition Mondial fick därför förtroendet av Trafikförvaltningen att tillsammans med resenärerna skapa ett system som underlättar att hitta rätt.
Den inledande hypotesen var att en logiskt och enhetlig namngivning av alla uppgångar skulle ge tillräckligt stöd men ganska snabbt insåg vi att det krävdes ett sammanhängande stöd ända från perrongen till biljetthallen vidare till uppgången för att hjälpa resenärerna att hitta rätt. Genom bland annat intervjuer, skuggning, wallraffande och workshops med resenärer på plats i tunnelbanan identifierade vi två olika huvudsakliga logiker för att orientera sig i och upp ur tunnelbanan, nämligen:  

Kartlogik - Resenärer som navigerar och hittar tunnelbaneuppgångar utifrån en tänkt kartbild över stadsmiljön ovanför såsom gatunamn, landmärken, destinationer och väderstreck.

Instruktionslogik - Resenärer som söker tydliga steg-för-steg instruktioner för att inte behöva ta egna beslut, ett stöd likt bilens GPS “Nästa korsning sväng vänster”

Utmaningen var att skapa ett system som portionerar ut rätt information vid rätt tillfälle och stöttar de olika logikerna parallellt. Under projektets gång utvecklade vi ett symbolsystem för att möta resenärer med instruktionslogik samt testade olika varianter av gatunamn och landmärken för att bättre förstå vilka principer som borde gälla utifrån en kartlogik. Symbolsystemet visade sig även underlätta för barn och de resenärer som lever med kognitiva nedsättningar.  

Fridhemsplan, teststation för en dag
För att grundligen prova våra förslag på lösningar arrangerade Trafikförvaltningen en omskyltning av Fridhemsplans tunnelbanestaion under en dag, så att vi fullskaligt kunde testa de principer vi arbetat fram. På stationen gav vi resenärer korta instruktioner och uppgifter att ta sig till olika adresser så att vi kunde följa dem och förstå hur systemet verkligen fungerade. Många av våra hypoteser och insikter ställdes nu på sin spets och vi fick en mycket djupare förståelse för hur vi skulle vidareutveckla stödet för att fungera i det fysiska rummet.

En manual för intuitiv navigering
Förutom namn på Odenplans T-Centralens alla stationsentréer så resulterade samarbetet i en manual med tydliga riktlinjer och principer för hur namngivning, skyltning och stöd bör tillämpas på alla tunnelbanestationer för att bli enkla och intuitiva och möta resenärernas skiftande behov och logik. Vidare så fick Trafikförvaltningen utbildning och praktiskt erfarenhet av att prova på hur man tillsammans med resenärer kan utveckla system med en service designmetodik.

Vad tyckte vår uppdragsgivare?
“Tack vare Expedition Mondials servicedesign-approach fick vi verktyg att knyta ihop vår information och kommunikation utifrån resenärens situation och logik. Detta har hjälpt oss att prioritera utifrån vad som ger resenärerna mest stöd och värde”
Ulrika Annerborn, Projektledare, Trafikförvaltningen SLL
Bildgalleri