Tillbaka
Tjänsteutveckling av en startup inom hälso- och sjukvård

Uppdragsgivare: Coala Life
Uppdraget handlade om: Medtech, Strategi, Behovsgrupper, Digitalt, Digitalisering, Startups
Bakgrund: Varje år drabbas ca 15 miljoner människor i världen av stroke. Detta medför att hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta anledningarna till att människor dör världen över. Orsaken är i många fall en sen diagnos. Coala Life har utvecklat en unik ny digital lösning som möjliggör att personer med hjärtproblem själva kan registrera både hjärtljud, EKG och hjärtfrekvens. Detta medför att många fler hjärtsjukdomar skulle kunna upptäckas och behandlas i tid. Men precis som med hjärtat vill man inte chansa inför en lansering av en ny produkt. Expedition Mondial fick därför i uppdrag att med utgångspunkt i Coalas befintliga produkt och tjänst förstå kundens behov, förväntan och kontext i syfte att kartlägga när, var, hur och varför Coalas lösning skulle kunna stötta som bäst.
Vad vi gjorde? Inledningsvis genomförde vi öppna djupintervjuer med personer med hjärtproblem där de kunde förklara hur deras liv påverkades av åkomman. Utifrån dessa intervjuer kunde vi bilda hypoteser om både vilka behovsgrupper som skulle vara mest behjälpliga av Coalas lösning men också varför. I de följande workshoparna kunde vi sedan prova Coalas produkt och tjänst och på så sätt få en djupare förståelse för användarna samtidigt som vi utvärderade Coalas tjänst. Genom dessa workshops kunde vi således validera hypoteserna och tillsammans med användarna detaljera och ge förslag på vidare utveckling av Coalas tjänst.

Resultatet Arbetet visade att Coala hade utvecklat en gedigen produkt och tjänst som hade ett oerhört värde för många med hjärtproblem. Arbetet identifierade utifrån kundinsikter de situationer då Coala var som mest relevant samt hur Coala skulle underlätta i användarnas liv. Projektet ledde till att Coala kunde skapa en tydligare erbjudandepaketering till rätt målgrupp och även en plattform för vidare produktutveckling för att nå nya möjliga målgrupper.