Tillbaka
Tjänstedesign för att minska mangoförlusterna i Kenya

Uppdragsgivare: SEI, UN Women och Rockefeller foundation
Uppdraget handlade om: Tjänstedesign, Service design, Systemdesign
Bakgrund: Odling är en av de viktigaste inkomstkällorna i Kenya och mer än 75% av befolkningen är beroende av jordbruk för sin mat och inkomst. Mango är en viktig gröda och produktion har de senaste åren ökat med ca 400%. Dessvärre går en stor del av mangoproduktionen förlorad (> 25%) under och efter skördeprocessen.
På uppdrag av The Rockefeller Foundation genomförde Expedition Mondial en studie tillsammans med SEI och UN Women för att förstå hur man med olika teknologier kunder stötta småskaliga mangoproducenter minska förlusterna under och efter skörden.

Vi skapade en metod och nya verktyg för att inte bara förstå bönernas perspektiv utan även kartlägga deras större kontext, “ekosystemet”. I detta ekosystem kunde vi mappa in de olika aktörerna involverade i mangoprocessen och skapa en samlad bild av deras olika drivkrafter och behov samt relationerna mellan dessa olika aktörer. Utifrån detta systemperspektiv kunde vi ringa in mangoböndernas (och de andra aktörernas) utmaningar samt att utvärdera om/hur/varför olika teknologier skulle passa in i systemet.

Ekosystemet kunde sedan användas som ett strategiskt verktyg för att gemensamt identifiera och diskutera förbättringsområden men också för att säkerställa att man väger in böndernas behov, motivation och incitament när man utvecklar hållbara lösningar till de prioriterade utmaningarna.
Vad tyckte vår uppdragsgivare?
“We were very impressed with the output – the entire team is so excited about the presentation. We really appreciated the simple illustrations and anecdotes that were used to describe a fairly complex value chain”
Kagwiria Koome, Program Associate, The Rockefeller Foundation
Bildgalleri