Tillbaka
Systeminnovation - alla barn ska klara skolan
Uppdragsgivare: Vinnova
Uppdraget handlade om: Systeminnovation, systemdesign, missionsorienterat arbetssätt, utbildning
Bakgrund: Tillsammans med Vinnova arbetade vi med att stärka innovationsförmågan i civilsamhället i en pilotsatsning. I den fick 13 organisationer fördjupa sig i systemtänkande och designmetodik, och arbeta tillsammans mot ett gemensamt mål - att alla barn i Sverige ska ha en jämlik chans att klara skolan. Expedition Mondial drev processen i nära samarbete med ett team från Vinnova, samt utbildade och stöttade i metodik om systeminnovation och tjänstedesign. Bland annat deltog Bris, Friends, Rädda Barnen, Unicef, Scouterna  och Hela Malmö.
Hur gjorde vi?
Vi jobbade med ett missionsorienterat arbetssätt i syfte att gå från lösningar som är fristående och saknar helhetsperspektiv till samskapade systemlösningar som kommer till nytta i samhället. Vid fyra tillfällen träffades de 13 organisationerna för att arbeta och lära sig tillsammans i aktörsöverskridande grupper. Mellan tillfällena arbetade grupperna på egen hand med att försöka förstå barn och ungdomars perspektiv ännu bättre, och skapa djupare kunskap om den komplexa utmaningen. Detta genom t ex djupintervjuer och analys.

Denna kunskap delades senare under två heldagsworkshopar i Malmö och Stockholm. Där matchades varje arbetsgrupp ihop med ytterligare relevanta aktörer från både offentlig och privat sektor för att diskutera och samskapa systemlösningar samt identifiera hävstänger, alltså insatser som har möjlighet att påverka hela systemet. Totalt deltog ca 50-60 personer i vardera workshop.

Vad blev resultatet?
Arbetet ledde till nya nätverk, ny kunskap hos organisationerna samt ett antal idéer som i ett nästa steg ska testas, vidareutvecklas och implementeras i praktiken.

De 13 organisationer som deltog var: Bris, Friends, Fryshuset, Generation Pep, Hela Malmö, Idrott utan gränser, Läxhjälpen, Rädda Barnen, Scouterna, Skolidrottsförbundet Skåne, Sverok, Unicef, Youth 2030.

Vad tyckte uppdragsgivaren?
"Expedition Mondial var flexibla i sitt arbete och utvecklade insatsen kontinuerligt utifrån sin djupa kunskap kring systemdesign och -metodik”
– Sara Hugosson, Vinnova
Bildgalleri