Tillbaka
Samskapande och protypande tillsammans med museumbesökare

Uppdragsgivare: Vasamuseet
Uppdraget handlade om: Från kundresa till synligt resultat, Kundupplevelse, Kundresor, Behovsgrupper, Tjänstekoncept
Bakgrund: Vasamuseet är Sveriges mest  välbesökta museum med 1,3 miljoner besökare varje år. Det är också världens 9e mest rekommenderade museer på TripAdvisor. På grund av ett ständigt ökade antal besökare behöver Vasamuseet kontinuerligt arbeta med förändringar och förbättringar inom besökarupplevelsen.  Syftet med detta uppdrag var att ge en djupare förståelse för besökarnas perspektiv och en handlingsplan med prioriterade åtgärder för att förbättra besökarnas upplevelse och orientering i museet.
Hur gick det till?
Vi började med att försöka förstå besökarnas perspektiv före, under och efter museibesöket för att förstå deras kundresa, beteenden och behov.. Från att de väljer museet som aktivitet, till hitta dit, köpa biljett, uppleva Vasaskeppet och utställningarna och till att hitta ut (som inte var så lätt som man kan tro!) och slutligen rekommendera museet till andra.

Vi använde olika verktyg som hjälpte oss överbrygga  de kulturella och språkliga trösklarna som finns inom Vasamuseets internationella publik. Utöver djupintervjuer använde vi skuggning, film/foto och generativa workshops som underlättade förståelsen för besökarnas kundresa, beteenden och behov.

Utifrån denna förståelse kunde vi ringa in de mest kritiska områdena i upplevelsen och tillsammans med medarbetarna kunde vi samskapa idéer på lösningar som kunde möta behoven. Därefter låta nya besökare vidareutveckla idéerna. Dessa omfattade både ”quick fixes” och mer långsiktiga lösningar.

Under uppdtragets gång arbetade vi nära tillsammans med Vasamuseets projektgrupp för att ta del av deras expertis, utveckla och prioritera lösningsförslagen och för att sätta ramar för vad som var genomförbart och inte.

Vad blev resultatet?
Efter avslutat uppdrag hade Vasamuseet en prioriterad handlingsplan med konkreta åtgärder att ta vidare. Med hjälp av denna plan kunde Vasamuseet budgetera och planera åtgärderna. Vissa tog museet själv vidare, en del med hjälp av Expedition Mondial Andra åtgärder har tagits vidare av it-avdelningen på Statens maritima muséer och ytterligare andra av Statens Fastighetsverk och husarkitekten. Detta arbete har således tagit Vasamuseet hela vägen från kundinsikt till synliga förbättringar i verksamheten.

Vad tyckte våra uppdragsgivare?
”Ni får med er människor i vår organisation och ser till att alla medarbetare blir hörda. Ni har också lärt oss att inte hoppa på lösningen för snabbt, utan att alltid börja med en bild av behoven. Hela vår enhet har gjort en läroresa och fått ett nytt tänkande. Det har blivit en del av utvecklingen hos våra medarbetare att bygga upp sitt tyckande kring behov.”
Peter Rydebjörk, Guideansvarig på Vasamuseet
Bildgalleri