Tillbaka
Patientupplevelsen på SÖS röntgenklinik
Uppdragsgivare: Södersjukhuset
Uppdraget handlade om: Tjänstedesign, Utforska användarbehov, Identifiering av behovsgrupper, Patientresor, Idégenereringsworkshops, Prototypa, Grafisk design
Utifrån en kartläggning av användarupplevelser från patienter och personal har vi samskapat förbättrade patientupplevelser som kan implementeras i verksamheten. Alla patienter som kommer till Röntgenkliniken kommer efter remiss från en läkare. De många avancerade undersökningarna har ibland svåra namn. Många patienter upplever att de inte vet vad som kommer att hända, vilket skapar otrygghet och oro. Behovet av tydlighet är stort. Ett av lösningsförslagen, kallelsen, fick vi möjlighet att arbeta vidare med och som nu testas i verksamheten. Genom att förtydliga kallelsen med prioriterad information och grafisk design har vi hjälpt patienterna till en bättre förberedelse inför en röntgenundersökning. 

Vad blev resultatet?
Resultatet gav värdefulla användarinsikter kring röntgenupplevelsen, och utifrån dessa kunde vi identifiera behovsgrupper och prioriterade utvecklingsområden. Med detta som underlag kunde vi tillsammans med patienter och personal prototypa fram lösningskoncept och rekommendationer. Värdet av vårt  arbete ledde till fortsättning på projektet där vi arbetade vidare med ett av de framtagna koncepten i projektet. Konceptet var att använda kallelsen som informationsbärare - där viktig information som idag är otydlig kunde  förtydligas genom grafisk utformning och textinnehåll i en genomarbetad färdig design av en ny uppdaterad kallelse med SÖS grafiska profil. Slutligen har projektet bidragit till  ett prioriterat arbete hos organisationen där kallelsen ska digitaliseras och språket ska ses över. 

Vad tyckte SÖS?
"Bra att få se det uppstrukturerat, ger tyngd i beslutsfattande"
"Enkelt att implementera det vi har kommit fram till" 
“Fantastisk projektledare genom hela processen"
 
"Snyggt och professionellt paketerat"   
Bildgalleri