Tillbaka
Kundresor för att förbättra användarupplevelsen
Uppdragsgivare: Ekonomistyrningsverket (ESV)
Uppdraget handlade om: Kundresa, Service design, Tjänstedesign, Offentlig sektor
Bakgrund: Ekonomistyrningsverket (ESV) har kontroll på statens finanser, utvecklar ekonomistyrningen och granskar Sveriges EU-medel. ESV har många olika målgrupper och för att kunna utveckla sitt stöd till de olika grupperna ville de först skapa sig en bild av deras målgrupper.
Hur gick projektet till?
Uppstartsworkshop med ESV för att skapa gemensam målbild, förankra projektet samt samla ESV:s kunskap. Övergripande undervisning i tjänstedesign för ESV:s organisation och praktisk kompetensutveckling i tjänstedesign för ESV:s projektteam. Både ESV:s organisation och projektteam var hela tiden delaktiga i arbetet, bland annat i workshops och medlyssning vid djupintervjuer. För att förstå målgrupperna genomfördes semistrukturerade djupintervjuer via telefon med 21 intervjuer med den första målgruppen respektive  21 intervjuer med den andra målgruppen. Resultatet sammanställdes  till en presentation och rapport, som visade på insikter om kundernas nuläge och ringade in vad utvecklingspotential fanns, samt ringade in vad i kundernas process där insatser var nödvändiga för att förbättra stödet som ESV tillhandahåller sina kunder.

Vad blev resultatet?
Vi kom fram till övergripande kundinsikter, visualiserade kundresor över de två prioriterade kundgruppernas nuläge, förväntan, behov och utmaningar samt ringade in problem- och utvecklingsområden som hjälp för prioritering framåt. Slutligen samskapade vi rekommendationer och åtgärder utifrån ESV:s förutsättningar och kundernas behov. Arbetet resulterade i presentationer av delresultat och resultat inklusive workshops för att planera för kommande utvecklingsinsatser, förbättringsarbete och kunskapsbyggnad

Vad tyckte Ekonomistyrningsverket?
”Jättespännande att lära känna våra målgrupper på djupet”
- Anne Bryne, Enhetschef, Ekonomistyrningsverket
Bildgalleri