Tillbaka
Införande av Design Thinking i en företagsinkubator

Uppdragsgivare: Movexum
Uppdraget handlade om: Startups, Design thinking, Business Design, Entreprenörsskap
Bakgrund: I ett samarbete med Movexum företagsinkubator genomförde vi en pilotstudie där vi utforskade vi hur Design Thinking kunde integreras i inkubatorns befintliga Lean Startup-process. Syftet var att säkerställa att entreprenörernas innovationer byggde på verkliga kundbehov. Två startups fick delta i pilotstudien och lära sig hur de kunde involvera potentiella kunder tidigt i företagets erbjudandeutveckling.Vi såg att entreprenörerna fick ett bra styrmedel för att prioritera sin tid. Det blev tydligt vad de borde prioritera för att skapa relevans för sin målgrupp och de skapade därmed också värde för företaget. Efter pilotstudien gjorde vi en gemensam reflektion för att utvärdera och vidareutveckla hur de kunde arbeta på detta sätt. Movexum fann att Design Thinking såg ut att fungera väl tillsammans med deras befintliga Lean Startup-process. Nu planerar Movexum att använda Expedition Mondials koncept i sin affärsrådgivning.
Hur gick det till?
Pilotstudien bestod av tre utbildnings- och samskapande reflektionstillfällen som var två dagar vardera. Mellan våra träffar arbetade entreprenörerna lika mycket på egen hand.

– Vi identifierade vilka av företagens kunder och potentiella kunder som var lämpliga att använda som samskapare i företagsutvecklingen.

– Vi tränade i intervjuteknik och hur man verkligen lyssnar och förstår kunden (och inte faller in i sälj!) för att utveckla sitt erbjudande

– Vi gick igenom hur man analyserar kvalitativ data och visualiserar sina kunders resa utifrån riktiga kundinsikter (från potentiella och verkliga kunder)

– Vi sammanfattade med vilka utvecklingsområden som företaget bör satsa på utifrån kundinsikterna

- I vår befintliga Lean Startup-modell arbetar vi efter hypoteser om vad som är viktigt för varje företags utveckling. Samtidigt utvärderar vi löpande arbetet. Ett kontrollerat experimenterande, säger Pär Hedblom, affärscoach, Movexum. Antingen stärks hypotesen och arbetet kan fortsätta till nästa utvärdering, eller också visar det sig att hypotesen faller och då styr vi om utvecklingsarbetet i företaget.

Förutom att vi arbetade med entreprenörerna i inkubatorn, arbetade vi också med Movexums egen verksamhetsutveckling utifrån-och-in. Movexum fick då själva genomföra intervjuer med kunder och intressenter och bygga upp sin kundresa utifrån insikterna. Vi kunde se olika typkunder med olika behov Genom att skapa olika typer av erbjudanden för varje typkunder kommer Movexum kunna använda sina resurser på ännu bättre sätt och skapa mer värde för företagen i inkubatorn.

Vad blev resultatet?
Resultatet av pilotstudien blev att entreprenörerna fick ett verktyg som hjälper dem prioritera utvecklingsinsatserna inom bolaget. De fick också en ökad kunskap om sina kunder och vad som är viktigt för dem. Movexums affärscoacher fick samtidigt ett nytt koncept för sin affärsrådgivning som baserar sig på Lean Startup + Design Thinking.

Expedition Mondial och Movexum tog under arbetet också fram Movexums egen kundresa tillsammans med kunder och intressenter. Denna kommer användas i det strategiska arbetet med ägare och styrelse och som ett operativt verktyg i samarbete med entreprenörerna i inkubatorn.

Expedition Mondial och Movexum hoppas nu på att flera inkubatorer i Sverige kommer kunna dra nytta av denna metodik.

Vad tyckte våra uppdragsgivare?
- Expedition Mondial var professionella i sitt bemötande och ingav förtroende. De anpassade konsultationen till oss på ett konstruktivt och utmanande sätt. De hade god empatisk förmåga och visade ett genuint intresse för vår verksamhet och våra behov. De var också mycket angelägna om att vi skulle kunna dra nytta av det skapade resultatet även efter avslutat uppdrag, säger Pär Hedblom, affärscoach på Movexum. Vi kommer nu att använda Expedition Mondials koncept i vår affärsrådgivning.

- Även vi entreprenörer kan fastna i upptrampade spår. I vårt företag var vi till exempel inriktade på den tekniska utvecklingen för att nå framgång men insåg att kunderna frågade efter helt andra saker. Arbetet med kundresan hjälpte oss att tänka till i våra prioriteringar, säger Maria Lundmark, ägare och grundare av SPPO - Specialpedagoger Online, som var en av de entreprenörer som var pilotföretag i studien.
Bildgalleri