Tillbaka
En miljö- och hälsoutmaning på systemnivå i Kenya
Uppdragsgivare: SEI- Stockholm Environment Institute
Uppdraget handlade om: Service design, tjänstedesign, kundresa, användarresa, systemkartläggning, beteendegrupper, hållbarhet, miljö, Kenya
Bakgrund: I samarbete med  SEI Stockholm Environment Institute  jobbade vi med en service design-approach för att förstå en stor miljö- och hälsoutmaning i Kenya. Genom att involvera och kartlägga ett helt system av användare och intressenter, kunde vi visualisera och beskriva var i systemet förändringar krävs.
Hur gick det till?
En av de största orsakerna till barnadödlighet i Kenya är så kallade “hushållsnära avgaser”. Det är farliga avgaser som uppstår vid matlagning över t. ex. öppen eld eller på kolspisar, och som människor andas in. Trots den påverkan på människor och miljö som avgaserna har, är elnätet inte beräknat att vara tillräckligt utbyggt förrän ca 2030. För att lösa detta tillfälligt har många utvecklingsinsatser fokuserat på att lansera energieffektiva, miljövänliga spisar. Dock har sådana insatser inte alltid tagit höjd för den beteendeförändring som ny teknik och nya vanor kräver.

Samarbetet mellan de kvalitativa forskarna på SEI och service designerna på Expedition Mondial, fokuserade därför på att använda en användarcentrerad approach för att förstå varför det är så få som gått över till att använda de miljövänliga spisarna. I flera omgångar djupintervjuades vanliga familjer boendes i utkanten av Nairobi om deras vanor i vardagen, deras utmaningar och deras behov kopplat till att använda de nya spisarna. Tillsammans med teamet från SEI-kontoret i Nairobi, hölls en workshop på Swahili där familjerna fick beskriva vilka faktorerna som motiverar dem till att använda spisarna. De fick också själva kartlägga deras “användarresa”; från att de fått kännedom om spisarna, till dess att de använder dem. Utifrån den kunskapen visualiserades användarresan och de tidiga insikterna beskrevs på en stor workshop. Workshopen samlade intressenter från hela systemet, såsom forskningsinstitut, spistillverkare, pelletstillverkare, policy makers med fler, för att tillsammans fortsätta kartlägga hur användarnas utmaningar relaterar till resten av systemet. Utöver den kvalitativa undersökningen, gjordes också parallellt en kvantitativ studie där sensorer var fästa vid familjens spisar för att se hur mycket de används.  

Vad blev resultatet?
Analysen av all kunskap beskrevs i en kommande forskningsrapport, där Expedition Mondial är medförfattare och har gjort många av visualiseringarna. Rapporten beskriver användarnas resa, deras behov och utmaningar kopplat till att använda de miljövänliga spisarna och två typer av användare med olika motivation till varför de vill använda dem. Den tydliggör också vilka de olika aktörerna i systemet är och ringar in möjligheter för aktörerna att möta användarnas behov i olika delar av resan och därmed öka användningen av spisarna. Läs mer om SEI och deras initiativ att utgå ifrån en förståelse om användarnas beteenden här: https://www.sei.org/topic/behaviour-choice
Bildgalleri