Tillbaka
En förbättrad pendlarbiljett och mobilapp utifrån resenärernas behov

Uppdragsgivare: Movingo
Uppdraget handlade om: Kollektivtrafik, Mobilapplikation, Digitalt, Användarupplevelse
Bakgrund: Idag bor, arbetar och rör sig allt mer människor i Mälardalen. Att pendla mellan bostad och arbete eller studier tillhör vardagen för många invånare. För att bättre möta dagens och framtidens pendlare och deras behov genomför de kollektivtrafikansvariga i Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län en rad satsningar för att förbättra den regionala tågtrafiken i Mälardalen. En stor och viktig satsning är Movingo, den nya pendlarbiljetten för lokal och regional trafik i Mälardalen. I utvecklandet av den kommande mobilapplikationen för Movingo, fick Expedition Mondial i uppdrag av den regionala kollektivtrafiktrafikmyndigheten i Sörmland (SKTM) och Mälardalstrafik AB, MÄLAB, att under september månad utföra tester och utvärderingar av appen tillsammans med resenärer.
Vad vi gjorde
Uppdraget planerades och genomfördes tillsammans med ett projektteam från MÄLAB och SKTM samt den digitala partner som utvecklat och tagit fram prototypen för mobilappen. Syftet för uppdraget var att ta reda på resenärernas upplevelse av Movingo som mobilapp med fokus på köpflödet i appen, den så kallade Alla Sträckor-biljetten och dess funktion samt hur resenärer kan komma att uppleva att i framtiden ha appen som enda biljetthållare. Utifrån ett helhetsperspektiv var också syftet att förstå relevansen av det nya biljettsystemet för pendlare i Mälardalen.

I uppstartsfasen av projektet var det  viktigt att förstå och kartlägga vad som redan gjorts och ta del av redan utförda kundundersökningar och tester samt samskapa fokuset för researchen tillsammans med den digitala partnern. Från bakgrundsmaterialet och den framtagna prototypen skapades visuellt material, s k triggermaterial, för att stötta och facilitera samtalen under intervjuerna.

Vi utförde kontextuella djupintervjuer med resenärer under två heldagar, ombord på tåg, på tågstationer, i vänthallar och olika mötesplatser för pendlare runt om i Mälardalen. Det visuella materialet hjälpte resenärerna att ex. berätta om var de reste och varför, hur de upplevde köpflödet i appen och vilka andra faktorer som är viktiga när det kommer till en kollektivtrafikapplikation. Genom att vara ute i resenärernas kontext kunde vi dessutom göra observationer av beteenden och information, kopplat till pendlares vardag i trafiken. Materialet från intervjuerna och observationerna analyserades sedan i omgångar för att förstå på vilket sätt Movingo kan bli relevant för pendlare, hur appen bör detaljeras och hur olika biljettyper och priser påverkar pendlare.

Resultatet
Analysen av materialet gav oss en tydlig bild av hur Movingo som mobilapplikation kan komma att tas emot och varför. Ett antal användarinsikter formulerades inom två olika områden, Pendlarens vardag och kontext samt Movingo som biljett och applikation. Insikterna visade, på så sätt, både på en detaljnivå vad man förväntar sig samt på en översiktlig nivå vilken relevans Movingo får för pendlarna. Insikterna visade bl a på vilket sätt pendlare vill ha information om det nya biljettsystemet, hur man som pendlare vill att biljettköpet ska ske samt vilka förutsättningar som krävs om biljetten enbart ska vara tillgänglig i mobilen.

Vilket värde skapade vi?
Resultatet och insikterna används nu i vidareutvecklingen av Movingo App. Här har den digitala partnern använt sig av våra rekommendationer kring användarupplevelsen och köpflödet och vägt dem mot vad som är genomförbart rent tekniskt, för att på bästa sätt utveckla appen. Prototypen går nu vidare till granskning av en tillgänglighetsexpert, för att se hur den ytterligare kan anpassas för att möta tillgänglighetskraven i en digital miljö. De generella insikterna kring relevansen av Movingo i pendlares vardag och kontext har sammanställts och tagits vidare av SKTM.

Vad tyckte våra uppdragsgivare?
- Expedition Mondial hjälpte oss att hitta mer rätt i ambitionen om att erbjuda medborgare sin önskade upplevelse av kollektivtrafik!
Helena Ekroth, Myndighetschef Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet/ Sörmlandstrafiken
Bildgalleri