Tillbaka
Undervisning i en användarcentrerad approach för cirkulär ekonomi
Uppdragsgivare: HDK Valand -Högskolan för Konst och Design
Uppdraget handlade om: Utbildning i cirkulär ekonomi, tjänstedesign, användarcentrerad verksamhetsutveckling,  hållbar produktion och konsumtion
Bakgrund: HDK tog in Expedition Mondial för att hålla en 2 timmars föreläsning, samt en heldagsworkshop med fokus på hållbarhet och att designa med en användarcentrerad approach för en cirkulär ekonomi.
Hur gick det till?
Expedition Mondial ansvarade för undervisning inom hållbarhet, med genomgång av forskning på de planetära gränserna och Agenda 2030. Fokus var på en cirkulär ekonomi och att designa cirkulära system utifrån en förståelse för sina användare.

Studenterna fick en genomgång av omställningen från en linjär ekonomi till en cirkulär ekonomi och hur det påverkar tillverkningsindustrin. Konkreta exempel på hur man designar för cirkulära flöden av användning och hur man kan använda tjänstedesign för att förstå sina användares beteenden kopplat till cirkulära lösningarna.

Vad blev resultatet?
Studenterna fick coaching i att utveckla cirkulära flöden kring deras egen produktion och försäljning av produkter. Exempelvis hur de kan förlänga användningscyklerna genom att erbjuda produkten som en tjänst, att bygga in lagningstjänster och att skapa ett take-back-system. Samt hur de bättre kan förstå sina kunder och alla människor inblandade i produktions- och konsumtionsprocessen, genom att använda tjänstedesign som metod. 

Vad tyckte studenterna?
“Viktiga verktyg att få för att tackla miljöutmaningarna i min roll.”
– Student, HDK 
Bildgalleri