Tillbaka
Digitalisering av entreprenörsutbildning i Uganda – LiU Innovation, YoungDrive

Uppdragsgivare: LiU Innovation, YoungDrive
Uppdraget handlade om: Entreprenörsskap, Afrika, Tjänstedesign, Service design
Bakgrund: Uganda är ett land med en mycket ung befolkning (77% är under 30 år) och med en mycket hög arbetslöshet (64% av alla mellan 18-30 år är arbetslösa). Samtidigt är Uganda världens mest entreprenöriella land där en stor del av befolkningen driver egna företag. För att driva företag är det en hel del kunskaper man måste få med sig, allt från hur man skapar attraktiva värdeerbjudanden till bokföring och sälj. Här hjälpte vi ingenjörsstudenten Marcus Nygren att samskapa en digital läroplattform för att underlätta entreprenörskap.
Den svenska organisationen YoungDrive stöttar ungdomar i att förverkliga sina idéer. Under 2015 påbörjade de en praktisk entreprenörsutbildning för unga entreprenörer i utvecklingsländer. Utbildningarna sker genom samarbeten med biståndsorganisationer som har befintlig struktur på plats, i Uganda tillsammans med biståndsorganisationen Plan International.

Utbildningskonceptet sker genom en pyramidbaserad modell där en person från Young Drive blir Country manager och utbildar lokala projektledare som i sin tur utbildar coacher som i sin tur ger lokala utbildningar till grupper av unga entreprenörer. I utbildningen får de kunskaper kring hur de kan bygga långsiktigt hållbara företag.

För att bibehålla en hög kvalitet genom alla led i modellen är det viktigt att ingen kunskap går förlorad i de olika leden. För att säkerställa detta ville YoungDrive koppla på en digital lärandeplattform som dels kunde vara ett stöd till coacherna för att följa upp kunskapen hos entreprenörerna men också vara ett stöd för entreprenörerna före under och efter utbildningstillfällena.

Marcus Nygren utvecklade denna lärandeplattform inom ramen för sitt examensarbete i Civilingenjör i medieteknik vid Tekniska högskolan på Linköpings universitet. För att skapa en så användbar digital lösning som möjligt behövde Marcus verkligen förstå målgruppen och samutveckla tjänsten tillsammans med dem.

Hur gick det till?
Marcus valde att via LiU Innovation ta hjälp av Expedition Mondial för att skräddarsy ett upplägg med tjänstedesignmetodik. Tillsammans lade vi upp en plan för utvecklingsarbetet innan Marcus åkte ner till Uganda. Under tre månader var han sedan i Uganda och samutvecklade tjänsten tillsammans med målgruppen. Under dessa månader hade Expedition Mondial en skypecoachning i veckan och guidade honom steg för steg hur man använder kunden som medskapare genom processens alla steg. Marcus fick material som han kunde läsa in sig på innan skype-coachningstillfällena. Vi åkte sedan ner till Uganda för att under en vecka följa arbetet på plats.  

Vad tyckte vår uppdragsgivare?
- Jag gavs kunskap och verktyg för att på rekordtid förstå målgruppens verklighet, behov, förutsättningar och drivkraft, och att i sedan hela arbetet använda detta i design-processen och test-delen av appen. Deras handledning var extremt anpassad för att passa just min arbetsprocess och de förutsättningar jag hade, vilket jag uppskattade enormt.

- De anpassade sin metodik i service design superbt för att passa min kontext av att vara i ett nytt land med en ny målgrupp, och i att jag utvecklade en digital produkt för ett fysiskt sammanhang (i detta fall en entreprenörskaps-utbildning). Jag kunde inte vara mer nöjd.

- Som apputvecklare och designer var jag van med agil utvecklingsmetodik och användartester, men Expedition Mondials tankesätt och handledning lärde mig hur jag i iterationer kunde skapa appen tillsammans med målgruppen, vilket var en avgörande framgångsfaktor.

Alla bilder är tagna av Marcus Nygren
Bildgalleri