Tillbaka
Design Thinking utbildning till studenter i Digital management

Uppdragsgivare: Hyper Island
Uppdraget handlade om: Trafik, Digitalisering
Bakgrund: Expedition Mondial blev tillfrågade att vara “Industry Leader” inom Design Thinking för Masterprogrammet “Digital Management” på Hyper Island. Tillsammans med Jenny Theolin från Hyper Island skapade vi en utbildning med syftet att att få studenterna att börja tänka mer som tjänstedesigners.
Digital Management är en masterutbildning på deltid för yrkesverksamma där många av studenterna är ansvariga för att driva förändringsarbete inom sina olika organisationer. Studenterna representerade organisationer inom alltifrån museibranschen, PR, reklam, logistik/transport, public service etc.

Hur gick det till?
Utmaningen i att utforma utbildningen låg i studenternas spridda bakgrund och deras olika organisationers unika behov och förutsättningar att anamma designtänk inom sin verksamhet. I och med detta var det omöjligt att lära ut en process som passar alla, var målet med kursen snarare att få studenterna att börja tänka och agera som designers än att följa en specifik process. Vi skapade utbildningen baserat på fyra återkommande grundkomponenter nämligen teori, praktik, inspiration och reflektion:

– Teori - Där studenterna fick ta del av hörnstenarna i design thinking; iterativt, människocentrerat, holistiskt, samskapande, samt att alltid börja med att definiera utmaningen in människors liv innan man designar själva lösningen. Här lärde vi också ut användbara metoder, tips och verktyg för att jobba designmässigt.

– Praktik - Här fick studenterna fick själva prova på att omvandla teorierna till praktik. Det enda sättet att bli duktig på design thinking är att göra samt anpassa det till sina förutsättningar och mål.

– Inspiration - Föreläsare från bland annat Telia, SKL - Sveriges Kommuner & Landsting och Länsförsäkringar berättade om sina egna erfarenheter av design thinking samt hur detta kan implementeras inom en organisation.

– Reflektion - Efter varje moment i kursen planerade vi in tid för studenterna att reflektera över vad som har gått bra/dåligt samt hur denna approach skulle kunna implementeras inom deras organisation. I denna reflektion delade studenterna sina erfarenheter och kunde på så sätt inspirera och lära mycket av varandra.

I grupper fick studenterna under utbildningen arbeta kring en öppen brief med en riktig beställare. Syftet med att ställa en öppen brief var att utmana studenterna att definiera briefen och uppdraget innan de kunde börja (sam-)skapa lösningar.

How could we create a more sustainable and lovable city by improving (or better use) the transport systems?”
- Briefen till studenterna av SLL - Stockholms Läns Landsting

Vad blev resultatet?
Resultatet blev en 6-dagars utbildning fördelat på två tillfällen om 3 dagar. Mellan utbildningstillfällena hade studenterna i uppgift att dels jobba på utbildningens brief samt att applicera design thinking på något inom sin organisation. Studenterna fick praktisk erfarenhet och därigenom egna insikter i hur de kan jobba med design thinking utifrån sina egna och sin organisations förutsättningar.

Vad tyckte uppdragsgivaren och kursdeltagarna?
"För mig var det förlösande att få lära mig ett så pass greppbart verktyg att förstå skillnaden mellan målgruppens verkliga behov och vad vi tror de vill ha. Ett verktyg som jag kontinuerligt kommer använda mig av i vardagen på jobbet inom Public Service där användaren står i centrum. Detta kommer att leda till ökad förståelse av användarna och deras behov."
Ulf Akermo, Senior Project Manager UR/Public Service
“Detta är första året vi kör detta Masterprogram i Stockholm, och Erik från Expedition Mondial var perfekt som vår första industriledare. Med gallant blandning av expertis och pedagogik, ledde Erik denna grupp av 25 studenter genom ämnet och var alltid tillgänglig för coaching och facilitering. Som min designpartner, så kändes det som vi jobbat tillsammans i flera år, och jag tycker att vårt arbete före, under och efter dessa 6 dagar kunde inte ha gått bättre.”
Jenny Theolin, MA Programme Manager, Hyper Island
Bildgalleri